Logistik, transport & rejser

Logistik, transport og rejser er en af verdens største brancher. Globalisering, koncernintegration, fusioner og opkøb har skabt store og komplekse opsætninger. Mange vækstvirksomheder når derfor et punkt, hvor den eksisterende informationsstruktur gør det yderst vanskeligt at få et samlet overblik (f.eks. ved rentabilitetsanalyse).

Det gør det desuden yderst vanskeligt at anvende relevante data til at træffe fakta baserede beslutninger (f.eks. til taktisk prissætning). I en tid, hvor fragtsatserne er under stort pres, er der desuden et stort behov for at optimere virksomhedens processer.

Platon’s rådgivningsydelser kan give dig en stærkere IT-platform med tværfunktionel datastyring og ensartede informationer i realtid. Vi hjælper dig med at modernisere dine eksisterende systemer, og giver dig retningslinjer for, hvordan dataene skal håndteres.

Et par eksempler på vores løsninger og strategier for logistik-, transport- og rejsevirksomheder:

Et af verdens største virksomheder med containerskibe
Opgave: Anbefal et omfang og en køreplan for strategien for Master Datastyring for gruppen
Mål: Leverede en politik for Master Datastyring for gruppen, der dækker struktur og principper for brug af informationer set fra et virksomhedsmæssigt synspunkt

En af verdens største produktionsvirksomheder
Opgave: Automatiser konsolidering fra Microsoft XAL til SAP
Mål: Fjernede en omkostningstung, manuel proces og sparede på denne måde på lønomkostninger, hvilket gjorde rapportering til en enkel og brugervenlig proces

Et globalt shippingfirma
Opgave: Vurder Business Intelligence-strategien, herunder et generelt check af best practices samt mere detaljerede områder
Mål: Sikrede, at virksomheden var på rette spor til at imødekomme fremtidige udfordringer

En større chartervirksomhed
Opgave: Opret et Enterprise Data Warehouse (EDW) for at konsolidere data fra et udvalg af driftssystemer
Mål: Leverede support til forretningsmæssige beslutningsprocesser. EDW gjorde det muligt at evaluere, hvilke dele af produktionen der er de mest rentable, og hvordan produktion ændres

Få mere at vide

Hvis du vil vide mere om, hvordan Platon hjælper ovenstående industri, kan du læse vores kundecases eller kontakte os for at snakke med en referencekunde.

DSB

"Et forandringsprojekt af denne karakter kan umuligt laves på én gang, så DSB havde brug for retningslinjer for, hvordan man skal gribe det an."

Søren Skovdahl,
DSB

Post Danmark

"Som i så mange andre virksomheder fandtes alle data i virksom- heden. Men vi havde ikke den fleksible infrastruktur, som skulle bringe data rundt i organisationen i den rigtige form og på de rigtige tidspunkter."

Herman Petersson,
Post Danmark